BUSINESS ANALYSE

Wat u niet standaard op de markt kan vinden kan door Pehade geanalyseerd en conceptueel gedefinieerd worden

Pehade is een onafhankelijke adviesverlener voor softwaregerelateerde vraagstukken. De doelstelling is het analyseren van de vraag en het opstellen van een business analyse waaruit conceptuele oplossingen kunnen gedefinieerd worden. Pehade kan terugkijken op meer dan 20 jaar ervaring in het definiëren van oplossingen en software op maat.

Business analyse

Alvorens een business analyse tot stand kan komen, wordt er gestart met één of meerdere informatie workshops met de stakeholders, om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en eisen van de gebruikers.

We onderzoeken ook of bepaalde processen niet efficiënter gemaakt kunnen worden want vaak komen er tijdens de gesprekken een aantal knelpunten naar boven.

Daarna wordt alles geassimileerd, uitgeschreven in een business analyse en gestructureerd in verschillende modellen of diagrammen.

Project management

Naast advies levert Pehade ook ondersteuning bij de realisatie van uw project. Via project management worden alle actoren in kaart gebracht, op elkaar afgestemd en opgevolgd teneinde de vooropgestelde termijn op een beheersbare manier aan te houden.

Agile (Scrum)

Bij “Agile” spreekt men eerder van een “traject” dan een “project”. Bij Agile wordt het op te leveren product gesplitst in kleinere meer beheersbare “incrementen”. Elk nieuw increment is een verdere evolutie van het vorige increment. Elk increment is trouwens ook al een bruikbaar product dat nog verder kan evolueren. Met deze aanpak vormt het geen enkel probleem om tijdens het traject nieuwe ideeën toe te passen, nieuwe of aangepaste functionaliteiten toe te voegen of om voorziene wensen of eisen, onder impuls van nieuwe inzichten, achterwege te laten.
Het is tevens ook mogelijk om op elk moment in het traject te stoppen indien het laatste increment voldoende beantwoordt aan het eindresultaat.
Scum is een vorm van Agile die vrij bekend is bij de realistie van software applicaties.

Contact
Bedrijf
Voornaam*
Achternaam*
E-mail*
Beschrijving
Enter the Captcha*
Reload
Bron